Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

apeee
3974 c7db 390
Reposted fromlittlefool littlefool viachestnuts chestnuts
apeee
1385 e472 390
Kasia Gandor
apeee
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viastellathecat stellathecat
apeee
9368 42ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastellathecat stellathecat

July 06 2015

apeee
2957 4bb7 390

July 05 2015

apeee
To od nastroju chyba zależy, czy ta pustka za oknem jest samotnością, czy pięknem i spokojem.
apeee
apeee
9272 9eaf 390
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viastellathecat stellathecat
apeee
3993 dd4d 390
Reposted fromretaliate retaliate viastellathecat stellathecat

July 04 2015

apeee
apeee
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
apeee
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
apeee
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
apeee
Właśnie w ten sposób rodzi się przebaczenie. Nie w hucznym objawieniu, lecz z bólem, który zabiera swe manatki, pakuje się i bez urzeczenia odchodzi niepostrzeżenie w środku nocy.
— Khaled Hosseini

June 02 2015

apeee
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
apeee
1980 9e4f 390
Reposted fromfelicka felicka viacudoku cudoku

May 24 2015

apeee
7548 92e6 390

May 03 2015

apeee
6600 528c 390
Reposted fromsoSad soSad viastellathecat stellathecat
apeee
4484 f2cb 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viastellathecat stellathecat
apeee
...książki mają duszę, duszę tych, którzy je piszą, tych, którzy je czytają i którzy o nich marzą.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastellathecat stellathecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl